Aplikacje WWW w Django

Jeśli chcesz szybko tworzyć wartościowe i funkcjonalne serwisy aplikacje WWW to Django jest dla Ciebie.

Django to framework dla profesjonalistów z terminami. Dzięki przyjaznym gotowym komponentom pozwala szybko budować aplikacje WWW które od razu będą miały to co profesjonalna aplikacja WWW mieć potrzebuje.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które chcą tworzyć bogate interaktywne serwisy lub aplikacje WWW oparte o bazę danych.

Czas trwania: 2 dni

Cele szkolenia

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę potrzebną do szybkiego tworzenia aplikacji WWW i serwisów internetowych w oparciu o Django framework i relacyjną bazę danych.

Uczestnicy podczas szkolenia nauczą się jak z pomocą Django utworzyć wdrożyć serwis WWW. Każdy z uczestników na koniec szkolenia będzie posiadał konto hostingowe na którym wdroży stworzony przez siebie serwis WWW.

Program szkolenia

 1. Wstęp do projektowania aplikacji w Django
  • Organizacja projektu
  • Konfiguracja serwisu
  • Testowy serwer lokalny
 2. Architektura aplikacji w oparciu o Model Template View
  • Elementy MTV
  • Porównanie z Model View Controler
 3. Aplikacje komponenty w ramach serwisu Django
  • Gotowe aplikacje dostępne w ramach framework
 4. Konfiguracja adresów URL
 5. Aplikacja administracyjna i wykorzystanie jej do aktualizacji danych
 6. Funkcje i Klasy widoków
  • Wykorzystanie widoków generycznych
 7. Szablony stron WWW
  • Składnia języka szablonów Django
  • Omówienie podstawowych funkcji i filtrów szablonów
  • Tworzenie własnych funkcji i filtrów szablonów
 8. Formularze
  • Tworzenie formularzy dla modeli
  • Strojenie walidacji danych
 9. Lokalnie uruchamianie z serwerem Apache
 10. Bezpieczeństwo serwisu
  • Uwierzytelnianie
  • Zabezpieczanie serwisu

Wymagania

Znajomość języka PYTHON przynajmniej w stopniu podstawowym. Jeśli nie znasz w ogóle języka. Python połącz to szkolenie z naszym szkoleniem PYTHON.

Znajomość podstaw programowania aplikacji internetowych tj. podstawowa znajomość HTML, CSS oraz JavaScript.


Licencja Creative Commons Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0

.