Scrum w praktyce

Jeśli chcesz prowadzić projekty w zwinnej metodyce (Agile) lub chciałbyś poprawić funkcjonowanie swojego zespołu projektowego to SCRUM jest dla Ciebie.

SCRUM dzięki wprowadzeniu kilku elementów pozwala na poprawienie niezawodności procesów projektowych i zmniejszyć niepewność wyników projektu.

SCRUM stosunkowo łatwo dopasować do istniejących w zespole wymagań organizacyjnych i formalnych. Bez uszczerbku dla metodyki i istniejącej organizacji pracy, każdy zespół może podnieść jakoś planowania i powtarzalność procesów realizacji projektów.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które pracują w modelu projektowym lub zarządzają projektami.

Czas trwania: 2 dni

Cele szkolenia

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę potrzebną wdrożenia elementów SCRUM w swojej organizacji.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Charakterystyczne elementy SCRUM
  • Porównanie do innych zwinnych metodyk zarządzania projektami
 2. Role członków zespołu projektowego i ich zadania
 3. Podstawowe elementy metodyki
  • Sprint
  • Spotkania rodzaje i zasady ich prowadzenia, ich cele i produkty.
  • Planowanie, backlog, szacowanie czasu i burn-down
 4. Zarządzenie ryzykiem
 5. SCRUM a klient projektu
  • Wprowadzanie i współpraca z klientem zaangażowanym w realizację projektu
  • SCRUM z ukrycia — jak prowadzić projekt według SCRUM bez angażowania klienta
 6. SCRUM a procesy bardziej sformalizowane (np. ISO, PRINCE2)

Wymagania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które pracują w modelu projektowym lub zarządzają projektami.


Licencja Creative Commons Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0

.